Išbandyti
Social Media Management Tool - Team | Sposter

Bendras darbas su savo komanda kuriant žiniasklaidos turinį

Suburkite komandas tiek savo organizacijos viduje, tiek skirtas įgyvendinti konkretiems projektams dirbant su klientais.

Paskirstykite vaidmenis komandos viduje.

Dirbdami kartu su savo komanda sukurkite aukštos kokybės žiniasklaidos turinį, atitinkantį jūsų prekės ženklą.

Pritraukite savo klientus / žiniasklaidos turinio užsakovus dalyvauti parengiant ir suderinant komunikavimo bei žiniasklaidos turinio skelbimo planą.

Social Media Management Tool - Tasks | Sposter

Suplanuokite ir paskirstykite darbus

Sukurkite užduotis savo komandos nariams, stebėkite kalendoriuje jūsų komandos parengtų internetinių žinučių paskelbimą ir įtraukite klientą į jų turinio patvirtinimo procesą.

Social Media Management Tool - Post | Sposter

Internetinių žinučių juodraščiai / Post draft’s

Kurkite internetinių žinučių juodraščius (parengiant juodraštį savo veiksmus gali atlikti kiekvienas komandos narys – dizaineris, tekstų kūrėjas arba kliento vadybininkas).

Per grįžtamąjį ryšį bendraudami su užsakovu patobulinkite savo komandos parengtą žiniasklaidos turinį.

Social Media Management Tool - Notifications | Sposter

Pranešimai / Notification

Gaudami pranešimus sistemoje ir savo elektroniniu paštu, niekada nepraleisite svarbių įvykių.

Galėsite operatyviai reaguoti į bet kokius pakeitimus, naujinius arba problemas, susijusias su jūsų paskelbtomis žinutėmis ar užduotimis.

Gavę pranešimus iš komandos narių apie atliktus darbus, galėsite operatyviai patvirtinti šiuos darbus arba nusiųsti atgal patobulinti.

Social Media Management Tool - Approval | Sposter

Patvirtinimas / Approvals

Prieš paskelbdami žiniasklaidos turinį patikrinkite jo kokybę ir atitiktį užsakovo reikalavimams.

Parengtą skelbti internetinę žinutę galite nusiųsti patvirtinti atsakingajam savo komandos nariui arba užsakovui.

Tada gaukite patvirtinimą arba pastabas dėl tobulintinų dalykų. Patobulinę patvirtinkite iš naujo. Po patvirtinimo internetinė žinutė bus iš karto paskelbta socialiniuose tinkluose arba įtraukta į eilę automatiniam įkėlimui suplanuotu laiku.

Social Media Management Tool - Conversation | Sposter

Norėdami operatyviai išspręsti užduotis, aptarkite jas internetu

Aptarkite užduotis ir klausimus, susijusius su socialinių tinklų administravimu, tiesiog sistemoje „Sposter“.

Internetu bendraukite su savo komandos nariais, užduokite klausimus, patikslinkite užduotis ir kartu suplanuokite veiksmus, atliekamus kuriant žiniasklaidos turinį.

Aptarimų istorija pasinaudokite įgyvendindami kontrolę ir kurdami žinių bazę.

Consultant | Sposter

Mielai Jums padėsiu

GRETA MAIGYTĖ, sales manager +370 694 98999 greta@sposter.co